Traffic Analysis for 15 -- ciscoasa.witominska.local

System: ciscoasa.witominska.local in
Maintainer:
Description: Adaptive-Security-Appliance-'WAN'-interface Wan_MaxNet
ifType: propVirtual (53)
ifName: WAN
Max Speed: 100.0 MBytes/s
Ip: 46.175.239.2
Ostatnie uaktualnienie statystyki Poniedziałek dzień 1. Czerwca 2020 o godzinie 15:00,
gdy 'asa.witominska.net' był włączony przez 25 days, 20:15:02.

`Dzienny' Graf w ciągu (5 Minut/y - Średnio)

day
Maksymalnie Średnio Aktualnie
Do 46.2 Mb/s (5.8%) 5041.8 kb/s (0.6%) 2991.4 kb/s (0.4%)
Z 88.6 Mb/s (11.1%) 8626.5 kb/s (1.1%) 8674.0 kb/s (1.1%)

`Tygodniowy' Graf w ciągu (30 minut - Średnio)

week
Maksymalnie Średnio Aktualnie
Do 40.3 Mb/s (5.0%) 3766.5 kb/s (0.5%) 9633.1 kb/s (1.2%)
Z 80.1 Mb/s (10.0%) 12.6 Mb/s (1.6%) 7235.0 kb/s (0.9%)

`Miesięczny' Graf w ciągu (2 Godzin - Średnio)

month
Maksymalnie Średnio Aktualnie
Do 35.7 Mb/s (4.5%) 3393.0 kb/s (0.4%) 4793.5 kb/s (0.6%)
Z 75.2 Mb/s (9.4%) 13.5 Mb/s (1.7%) 6840.5 kb/s (0.9%)

`Roczny' Graf w ciągu (1 Dnia - Średnio)

year
Maksymalnie Średnio Aktualnie
Do 9494.2 kb/s (1.2%) 3132.0 kb/s (0.4%) 5707.3 kb/s (0.7%)
Z 18.1 Mb/s (2.3%) 12.0 Mb/s (1.5%) 9643.6 kb/s (1.2%)
ZIELONY ### Ruch przychodzący - Bity na sekundę
NIEBIESKI ### Ruch wychodzący - Bity na sekundę