Traffic Analysis for 15 -- ciscoasa.witominska.local

System: ciscoasa.witominska.local in
Maintainer:
Description: Adaptive-Security-Appliance-'WAN'-interface Wan_MaxNet
ifType: propVirtual (53)
ifName: WAN
Max Speed: 100.0 MBytes/s
Ip: 46.175.239.2
Ostatnie uaktualnienie statystyki Czwartek dzień 18. Października 2018 o godzinie 16:00,
gdy 'asa.witominska.net' był włączony przez 428 days, 2:16:59.

`Dzienny' Graf w ciągu (5 Minut/y - Średnio)

day
Maksymalnie Średnio Aktualnie
Do 52.3 Mb/s (6.5%) 10.1 Mb/s (1.3%) 4991.6 kb/s (0.6%)
Z 93.5 Mb/s (11.7%) 8166.6 kb/s (1.0%) 1395.0 kb/s (0.2%)

`Tygodniowy' Graf w ciągu (30 minut - Średnio)

week
Maksymalnie Średnio Aktualnie
Do 47.8 Mb/s (6.0%) 3443.3 kb/s (0.4%) 4689.3 kb/s (0.6%)
Z 86.6 Mb/s (10.8%) 8952.0 kb/s (1.1%) 342.2 kb/s (0.0%)

`Miesięczny' Graf w ciągu (2 Godzin - Średnio)

month
Maksymalnie Średnio Aktualnie
Do 40.4 Mb/s (5.1%) 2457.1 kb/s (0.3%) 3298.3 kb/s (0.4%)
Z 63.4 Mb/s (7.9%) 7600.8 kb/s (1.0%) 5815.7 kb/s (0.7%)

`Roczny' Graf w ciągu (1 Dnia - Średnio)

year
Maksymalnie Średnio Aktualnie
Do 12.8 Mb/s (1.6%) 2589.8 kb/s (0.3%) 12.8 Mb/s (1.6%)
Z 21.3 Mb/s (2.7%) 9483.0 kb/s (1.2%) 10.3 Mb/s (1.3%)
ZIELONY ### Ruch przychodzący - Bity na sekundę
NIEBIESKI ### Ruch wychodzący - Bity na sekundę