Traffic Analysis for 15 -- ciscoasa.witominska.local

System: ciscoasa.witominska.local in
Maintainer:
Description: Adaptive-Security-Appliance-'WAN'-interface Wan_MaxNet
ifType: propVirtual (53)
ifName: WAN
Max Speed: 100.0 MBytes/s
Ip: 46.175.239.2
Ostatnie uaktualnienie statystyki Poniedziałek dzień 22. Kwietnia 2019 o godzinie 16:30,
gdy 'asa.witominska.net' był włączony przez 117 days, 0:17:12.

`Dzienny' Graf w ciągu (5 Minut/y - Średnio)

day
Maksymalnie Średnio Aktualnie
Do 37.1 Mb/s (4.6%) 1353.2 kb/s (0.2%) 2120.1 kb/s (0.3%)
Z 96.1 Mb/s (12.0%) 10.3 Mb/s (1.3%) 85.4 Mb/s (10.7%)

`Tygodniowy' Graf w ciągu (30 minut - Średnio)

week
Maksymalnie Średnio Aktualnie
Do 17.8 Mb/s (2.2%) 2792.7 kb/s (0.3%) 714.5 kb/s (0.1%)
Z 80.7 Mb/s (10.1%) 9024.1 kb/s (1.1%) 320.3 kb/s (0.0%)

`Miesięczny' Graf w ciągu (2 Godzin - Średnio)

month
Maksymalnie Średnio Aktualnie
Do 10.4 Mb/s (1.3%) 2957.9 kb/s (0.4%) 2640.0 kb/s (0.3%)
Z 58.5 Mb/s (7.3%) 8083.0 kb/s (1.0%) 13.9 Mb/s (1.7%)

`Roczny' Graf w ciągu (1 Dnia - Średnio)

year
Maksymalnie Średnio Aktualnie
Do 14.1 Mb/s (1.8%) 2891.1 kb/s (0.4%) 1231.7 kb/s (0.2%)
Z 21.3 Mb/s (2.7%) 8492.9 kb/s (1.1%) 8256.4 kb/s (1.0%)
ZIELONY ### Ruch przychodzący - Bity na sekundę
NIEBIESKI ### Ruch wychodzący - Bity na sekundę